Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2000
autorzy: Konwerski Sz., Melke A.
tytuł: Staphylinidae Obszaru Chronionego Krajobrazu rynny Jeziora Lusowskiego.
tytuł książki: Materiały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999.
strony: 45-46
cytacja skrócona: Konwerski Sz. et Melke A. 2000
BioMap ID: 4138