Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2007
autorzy: Kosewska A., Nietupski M., Ciepielewska D.
tytuł: Zgrupowania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) zadrzewień śródpolnych i pól z Tomaszkowa koło Olsztyna.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 26zeszyt: 3strony: 153-168
cytacja skrócona: Kosewska A. et al. 2007
BioMap ID: 11130

pełny tekst: Pobierz