Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1998
autorzy: Kowalczyk J.K., Zieliński S.
tytuł: Interesująca entomofauna rezerwatu przyrody «Kępa Redłowska».
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 54zeszyt: 5strony: 67-69
cytacja skrócona: Kowalczyk J.K. et Zieliński S. 1998a
BioMap ID: 4219