Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1965
autor: Kowalik W.
tytuł: Wyniki dotychczasowych badań nad chrząszczami jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego.
tytuł książki: Materiały na VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Olsztyn – Kortowo, 8-12 września 1965 roku.
wydawca: Polskie Towarzystwo Zoologiczne - Oddział w Olsztynie, Katedra Zoologii WSR, Olsztynstrony: 80-81
cytacja skrócona: Kowalik W. 1965
BioMap ID: 11668