Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1969
autor: Kowalik W.
tytuł: Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) jezior sosnowickich na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
czasopismo: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio C. Biologiatom: 23strony: 283-300
cytacja skrócona: Kowalik W. 1969
BioMap ID: 4226