Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1951
autor: Kowalski K.
tytuł: Znaczenie naukowe i ochrona jaskiń polskich.
czasopismo: Chrońmy Przyrodę Ojczystątom: 1951strony: 19-35
cytacja skrócona: Kowalski K. 1951c
BioMap ID: 19700