Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1925(1924)
autorzy: Kozikowski A., Nunberg M.
tytuł: Z biologii kornika Phloeosinus thujae Perris.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 3zeszyt: 4strony: 134-137
cytacja skrócona: Kozikowski A. et Nunberg M. 1925(1924)
BioMap ID: 4245

pełny tekst: Pobierz