Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1957
autor: Krzysztofowicz A.
tytuł: Przyczynek do znajomości fauny tarczników Polski (Homoptera, Coccoidea, Aspidiotini).
czasopismo: Zesz. Nauk. UJtom: 10strony: 223-240
cytacja skrócona: Krzysztofowicz 1957
BioMap ID: 14643