Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1998
autorzy: Kubisz D., Kuśka A., Pawłowski J.S.
tytuł: Czerwona lista chrząszczy (Coleoptera) Górnego Śląska.
tytuł książki: Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska Raporty Opinie Tom 3.
wydawca: Katowicestrony: 8-68
cytacja skrócona: Kubisz D. et al. 1998b
BioMap ID: 4476