Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 1995
autorzy: Kubisz D., Pawłowski J.S.
tytuł: 10. Wstęp do inwentaryzacji chrząszczy Puszczy Knyszyńskiej.
tytuł książki: Puszcza Knyszyńska – Monografia przyrodnicza pod redakcją Andrzeja Czerwińskiego.
redaktor: Czerwiński A.wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Supraślu, Supraślstrony: 299-311
cytacja skrócona: Kubisz D. et Pawłowski J.S. 1995a
BioMap ID: 12659