Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1937
autor: Kulczyński S.
tytuł: Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji dla badań północnej Krawędzi Podola za r. 1936.
czasopismo: Kosmos, seria A - biologiatom: 61strony: 524-530
cytacja skrócona: Kulczyński S. 1937
BioMap ID: 4530