Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2008
autor: Larysz A.
tytuł: Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli (Lepidoptera).
czasopismo: Acta Entomologica Silesianatom: 16strony: 59-67
cytacja skrócona: Larysz A. 2008
BioMap ID: 17080