Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1964
autor: Leśniak A.
tytuł: Przyczynek do badań nad określeniem zależności fauny Carabidae od wieku drzewostanu.
czasopismo: Sylwantom: 107zeszyt: 6strony: 51-57
cytacja skrócona: Leśniak A. 1964
BioMap ID: 4814