Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autorzy: Łętowski J., Gosik R.
tytuł: Ryjkowcowate (Coleoptera, Curculionidea: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) projektowanego rezerwatu "Machnowska Góra".
czasopismo: Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrodytom: 21zeszyt: 4strony: 471-484
cytacja skrócona: Łętowski J. et Gosik R. 2002
BioMap ID: 12539