Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2009
autorzy: Lis B., Lis J.A.
tytuł: Nowe stanowiska Heteroptera z uwagami taksonomicznymi oraz nowymi danymi o biologii wybranych gatunków. I. Aradoidea, Coreoidea, Pentatomoidea.
czasopismo: Heteroptera Poloniae – Acta Faunisticatom: 1strony: 1-49
cytacja skrócona: Lis B. et Lis J.A. 2009
BioMap ID: 16978