Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1989
autor: Lis J.A.
tytuł: Shield-bugs of Poland (Heteroptera, Pentatomoidea) – a faunistic review. I. Plataspidae, Thyreocoridae, Scutelleridae and Acanthosomidae.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 59strony: 27-83
cytacja skrócona: Lis J.A. 1989c
BioMap ID: 16995