Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2012
autorzy: Lis J.A., Lis B., Ziaja D.J.
tytuł: Pentatomoidea, Część I (Acanthosomatidae, Cydnidae, Plataspidae, Scutelleridae, Thyreocoridae). Heteroptera Poloniae 2.
wydawca: CeStuBio, Opole
cytacja skrócona: Lis J.A. et al. 2012
BioMap ID: 16855