Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1963
autor: Löbl I.
tytuł: Eine neue Art der Gattung Scaphosoma Leach (Coleoptera, Scaphidiidae).
czasopismo: Reichenbachiatom: 1strony: 273-275
cytacja skrócona: Löbl I. 1963
BioMap ID: 5106