Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1999
autor: Majewski T. [1]
tytuł: New and rare Laboulbeniales from Białowieża Forest.
czasopismo: Acta Mycologicatom: 34zeszyt: 1strony: 7-39
cytacja skrócona: Majewski T. [1] 1999
BioMap ID: 14747