Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autorzy: Malkiewicz A., Mleczak M., Stelmaszczyk R.
tytuł: Batia internella Jäckh, 1972 (Lepidoptera: Oecophoridae) – a species new to the Polish fauna.
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 73strony: 347-354
cytacja skrócona: Malkiewicz A. et al. 2004
BioMap ID: 16881