Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1993
autorzy: Malkiewicz A., Szpor R.
tytuł: Epirrhoe tartuensis Mols, 1965 i Chloroclysta infuscata (Tengstrom, 1869) – nowe dla fauny Polski gatunki miernikowców (Lepidoptera, Geometridae).
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 12zeszyt: 3strony: 215-222
cytacja skrócona: Malkiewicz et Szpor 1993
BioMap ID: 10540

pełny tekst: Pobierz