Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1896
autor: Matuschka V.
tytuł: Phytodecta 5-punctata F. var sorbi u. a. aus Stephansdorf.
czasopismo: Zeitschrift für Entomologietom: 21strony: 15
cytacja skrócona: Matuschka V. 1896b
BioMap ID: 5486