Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1994
autor: Mazur M.
tytuł: Rozmieszczenie ryjkowców (Coleoptera: Rhinomaceridae, Attelabidae, Apionidae, Curculionidae) na Pogórzu Dynowskim i Przemyskim.
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 40strony: 35-76
cytacja skrócona: Mazur M. 1994d
BioMap ID: 5514