Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2005
autor: Mazur M.A.
tytuł: Ryjkowce (Coleoptera: Curculionoidea) siedlisk kserotermicznych Śląska.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 24zeszyt: 3strony: 175-178
cytacja skrócona: Mazur M.A. 2005
BioMap ID: 11041

pełny tekst: Pobierz