Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 2008
autorzy: Mazur S., Tracz H.
tytuł: VIII Sympozjum ochrony ekosystemów leśnych. Zagrożenia ekosystemów leśnych przez człowieka. Rozpoznanie – monitoring – przeciwdziałanie.
wydawca: Wydawnictwo SGGW. Warszawa
cytacja skrócona: Mazur S. et Tracz H. 2008b
BioMap ID: 13473