Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1960
autor: Mazur Z.T.
tytuł: Embriogeneza centralnego systemu nerwowego hurmaka olszowego, Agelastica alni L. (Coleoptera, Chrysomelidae).
czasopismo: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria nauk biologicznych, Zoologiatom: 5strony: 205-229
cytacja skrócona: Mazur Z.T. 1960
BioMap ID: 5547