Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2017
autor: Mokrzycki T.
tytuł: Turystyka entmologiczna - stan i możliwości rozwoju.
tytuł książki: Turystyka i rekreacja na terenach niezurbanizowanych w rozwoju zrównoważonym.
redaktorzy: Janeczko E., Woźnicka M.wydawca: Wydawnictwo Katedra Użytkowania Lasu, Wydział Leśny, SGGW, Warszawastrony: 169-184
cytacja skrócona: Mokrzycki T. 2017
BioMap ID: 20571