Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2007
autorzy: Mrówczyński M., Pruszyński G., Wachowiak H., Bereś P.
tytuł: Nowe zagrożenia upraw rolniczych przez szkodniki ze szczególnym uwzględnieniem kukurydzy.
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 47zeszyt: 1strony: 321-330
cytacja skrócona: Mrówczyński M. et al. 2007
BioMap ID: 12067