Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Nietupski M., Kosewska A., Ciepielewska D.
tytuł: Porównanie zgrupowań Carabidae (Coleoptera) rezerwatu torfowiskowego „Redykajny" i zadrzewienia śródmiejskiego Olsztyna. [In:] Biegaczowate (Coleoptera: Carabidae) środowisk antropogenicznych.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 25zeszyt: Supl. 1strony: 61-70
cytacja skrócona: Nietupski M. et al. 2006
BioMap ID: 11947

pełny tekst: Pobierz