Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1997
autorzy: Nowacki J., Pałka K. [1], Sosiński J.
tytuł: Agrotis desertorum Boisduval, 1840 – a noctuid new to the Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae).
czasopismo: Polish Journal of Entomologytom: 66strony: 121-124
cytacja skrócona: Nowacki J. et al. 1997a
BioMap ID: 11785