Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1999
autorzy: Nowacki J., Hołowiński M.
tytuł: Sówkowate (Lepidoptera: Noctuidae) Lasów Sobiborskich na obszarze Polskiego Polesia.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 18zeszyt: Supl. 1strony: 3-60
cytacja skrócona: Nowacki J. et Hołowiński M. 1999
BioMap ID: 11798

pełny tekst: Pobierz