Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2006
autorzy: Nowacki J., Wąsala R.
tytuł: Konieczność ochrony środowisk naskalnych muraw w Mirowie na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej jako ostoi kserotermofilnej fauny na przykładzie sówek (Lepidoptera: Noctuoidea: Nolidae, Erebidae, Noctuidae). [In:] Ochrona owadów w Polsce. Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 25zeszyt: Supl. 2strony: 163-168
cytacja skrócona: Nowacki J. et Wąsala R. 2006a
BioMap ID: 11975

pełny tekst: Pobierz