Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1978
autor: Nowakowski E.
tytuł: Number of Samples in Analyses of Soil Macrofauna.
czasopismo: Bulletin de l’Académie polonaise des Sciences. Série des Sciences Biologiquestom: 26strony: 93-97
cytacja skrócona: Nowakowski E. 1978a
BioMap ID: 6126