Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1979
autor: Nowakowski E.
tytuł: Skarpa warszawska jako teren ostojowy dla fauny – na przykładzie sprężyków glebowych (Coleoptera, Elateridae).
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 23strony: 335-341
cytacja skrócona: Nowakowski E. 1979
BioMap ID: 6127