Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1982
autor: Nowakowski E.
tytuł: Sprężyki glebowe (Elateridae, Coleoptera). W opracowaniu zbiorowym «Zoocenologiczne podstawy kształtowania środowiska przyrodniczego osiedla mieszkaniowego Białołęka Dworska w Warszawie. Część I. Skład gatunkowy i struktura fauny terenu projektowanego osiedla mieszkaniowego».
czasopismo: Fragmenta Faunisticatom: 26strony: 229-247
cytacja skrócona: Nowakowski E. 1982b
BioMap ID: 6128