Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1986
autor: Nowakowski E.
tytuł: Structure of soil click beetle (Coleoptera, Elateridae) communities in urban green areas of Warsaw.
czasopismo: Memorabilia Zoologicatom: 41strony: 81-101
cytacja skrócona: Nowakowski E. 1986
BioMap ID: 6129