Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2000
autor: Nowosad A.
tytuł: Wstępne wyniki badań nad chrząszczami kusakowatymi Staphylinidae (Micropeplinae – Tachyporinae) gniazd ptaków i ssaków.
tytuł książki: Materiały konferencyjne, Pierwsze Sympozjum Staphylinidae, Rogów 10-12 XI 1999.
strony: 29-40
cytacja skrócona: Nowosad A. 2000b
BioMap ID: 6153