Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1974
autorzy: Oko Z., Gacki J.
tytuł: Skład jakościowy i ilościowy pożywienia bażanta łownego (Phasianus colchicus L.) w okresie jesienno-zimowym na terenie województwa poznańskiego.
czasopismo: Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniutom: 70strony: 157-168
cytacja skrócona: Oko Z. et Gacki J. 1974
BioMap ID: 6319