Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2002
autorzy: Olbrycht T., Czerniakowski Z.W.
tytuł: Różnorodność gatunkowa biegaczowatych (Col. Carabidae) w uprawie buraka pastewnego i na stanowiskach czasowo wyłączonych z produkcji rolniczej.
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 42zeszyt: 2strony: 415-416
cytacja skrócona: Olbrycht T. et Czerniakowski Z.W. 2002
BioMap ID: 12069