Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2003
autorzy: Olbrycht T., Czerniakowski Z.W.
tytuł: Występowanie chrząszczy biegaczowatych na stanowisku w drugim roku odłogowania.
czasopismo: Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślintom: 43zeszyt: 2strony: 846-848
cytacja skrócona: Olbrycht T. et Czerniakowski Z.W. 2003
BioMap ID: 12070