Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2001
autor: Oleksa A.
tytuł: Uwagi na temat występowania Buckleria paludum (Zeller) i Carsia sororiata (Hubner) (Lepidoptera: Pterophoridae, Geometridae) na torfowiskach Pojezierza Iławskiego.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 20zeszyt: 1-2strony: 94 [278]
cytacja skrócona: Oleksa A. 2001
BioMap ID: 10842

pełny tekst: Pobierz