Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2004
autor: Pawlęga K.
tytuł: Wstępne badania sprężykowatych (Coleoptera: Elateridae) Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie". [streszczenie posteru].
tytuł książki: Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne. Urszulin, 21-23.05.2004. Streszczenia referatów, komunikatów i poster.
redaktorzy: Buczyński P., Serafin E., Ptaszyńska A.wydawca: Olsztynstrony: 31
cytacja skrócona: Pawlęga K. 2004b
BioMap ID: 12776