Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2004
autor: Pawlęga K.
tytuł: Wstępne wyniki badań nad sprężykowatymi (Coleoptera: Elateridae) zbiorowisk borowych Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie” [komunikat]. [In:] Parki narodowe i rezerwaty przyrody w Polsce jako naturalne ostoje europejskiej fauny owadów.
czasopismo: Wiadomości Entomologicznetom: 23zeszyt: Supl. 2strony: 183-185
cytacja skrócona: Pawlęga K. 2004c
BioMap ID: 12833

pełny tekst: Pobierz