Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1967
autor: Pawłowski J.S.
tytuł: Niektóre zagadnienia zoogeograficzne Karpat na przykładzie Koleopterofauny.
czasopismo: Publikace Slezského Musea v Opavětom: 18strony: 205-213
cytacja skrócona: Pawłowski J.S. 1967b
BioMap ID: 6511