Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2002
autorzy: Pawłowski J.S., Kubisz D., Mazur M.
tytuł: Coleoptera Chrząszcze.
tytuł książki: Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.
redaktor: Głowaciński Z.wydawca: Polska Akademia Nauk, Instytut Ochrony Przyrody., Krakówstrony: 88-110
cytacja skrócona: Pawłowski J.S. et al. 2002
BioMap ID: 12299