Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: rozdział książki
rok: 2007
autor: Perliński S.
tytuł: Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich na podstawie leśnych chrząszczy z rodziny sprężykowatych (Coleoptera, Elateridae).
tytuł książki: Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną.
redaktorzy: Borowski J., Mazur S.wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawastrony: 217-231
cytacja skrócona: Perliński S. 2007
BioMap ID: 12678