Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Perliński S., Sawoniewicz M.
tytuł: Larwy sprężykowatych (Elateridae) występujące w próchnie brzóz (Betula spp.) na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
czasopismo: Leśne Prace Badawczetom: 72zeszyt: 4strony: 381-388
cytacja skrócona: Perliński S. et Sawoniewicz M. 2011
BioMap ID: 12780