Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: książka
rok: 1967
autor: Petrusewicz K.
tytuł: Secondary productivity of terrestrial ecosystems. Warszawa.
cytacja skrócona: Petrusewicz K. 1967
BioMap ID: 19468