Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 1991
autorzy: Pinowska B., Buchholz L., Grobelny S., Stachowiak P., Pinowski J.
tytuł: Skipjacks Elateridae, weevils Curculionidae, orthopterans Orthoptera and earwigs Dermaptera in the food of White Stork Ciconia ciconia (L.) from the Mazurian Lakeland.
czasopismo: Studia Naturae. Seria A - Wydawnictwa Naukowetom: 37strony: 87-106
cytacja skrócona: Pinowska B. et al. 1991
BioMap ID: 6751