Mapa Bioróżnorodności
Publikacje
typ: artykuł
rok: 2011
autorzy: Plewa R., Hilszczański J., Jaworski T.
tytuł: New records of some rare saproxylic beetles (Coleoptera) in Poland.
czasopismo: Nature Journal, Opole Scientific Societytom: 44strony: 120-131
cytacja skrócona: Plewa R. et al. 2011a
BioMap ID: 15330